De Alternatieve Scheppingstheorie Der Oncyclopedia Neerlandica

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
LetterBang.GIF

Deze theorie schept een alternatief!
~ Kapitein Overduidelijk over de Alternatieve Scheppingstheorie Der Oncyclopedia Neerlandica.

De Alternatieve Scheppingstheorie Der Oncyclopedia Neerlandica is het geheel van studies, essays, proefschriften, verhandelingen, doctoraatsthesissen en andere literaire creaties dat kan verbonden worden met het motto

Wij weten uit te leggen,
Wij zijn geïnformeerd,
Wij zullen u eens zeggen:
Wat juist is en verkeerd!


en dat daarop steunt om aan de leergierige aardbewoner diets te maken dat wat hij of zij meende te weten over het ontstaan van Oncyclopedia totaal verkeerd, achterhaald en wetenschappelijk onverantwoord is. De Oncyclopedia Neerlandica is een bijzonder controversieel onderwerp, wat mag blijken uit de verscheidenheid van alternatieve onstaanstheorieën die momenteel circuleren. Bijna al deze theorieën hebben het idee van een schepper gemeenschappelijk, wat te denken geeft dat de meerderheid van wetenschappers een toevallig of spontaan ontstaan uitsluit.

De lettersoeptheorie[bewerken]

De lettersoeptheorie van Professor W. Druyff[1] is, voor zover bekend, de enige theorie die het idee van spontaan ontstaan verdedigt. Het voornaamste argument hiervoor vindt de Professor in de Oncyclopedia zelve: er duikt daar met de regelmatigheid van een Zwitserse klok een patroon op, dat hij niet aarzelt een "sjabloon" te noemen. Een blauwdruk, als het ware, die echter niet door een hogere autoriteit kan zijn ontworpen.

Chaos[bewerken]

Dit zogenaamde "sjabloon" heet, zeer misleidend, "Alfabet", terwijl de letters niet eens op alfabetische volgorde staan. De verdeling van de letters over dit zogenaamde alfabet is zodanig willekeurig, dat ze alleen bij toeval kan ontstaan zijn. Sommige letters, zoals de eigenzinnige Alt, de geheimzinnige Tux en de provocerende Ctrl, komen meer dan eens voor, terwijl de Alfa, de Romeo en de Juliette totaal ontbreken.

Uitroepteken[bewerken]

Lettersoepke.JPG

Nóg mysterieuzer is het ontbreken van het uitroepteken in het Oncyclopedia-alfabetsjabloon. Dit teken wordt door andere wetenschappers beschouwd als een gezaghebbend teken van bovennatuurlijke oppermacht, omdat het elke belangrijke mededeling, elk gebod en elk verbod plechtig en dwingend afsluit. Deze functie plaatst het uitroepteken lijnrecht tegenover het vraagteken, dat honger naar kennis symboliseert, en dus elk autoritair gebod en verbod in vraag stelt. Binnen Oncyclopedia gedraagt het uitroepteken zich echter geheel anders: het duikt op waar men dat het minst verwacht, en sommige gebruikers zien er meer staan dan andere. De in deze visioenen voorkomende uitroeptekens zijn bovendien felrood van kleur, en schijnen een eigen commentaar te leveren op door gebruikers uitgevoerde handelingen. Dit onvoorspelbaar gedrag wordt door Professor Druyff bestempeld als "evolutionair", en is een sterk argument tegen elke bovennatuurlijke, almachtige schepping.

Inhoud[bewerken]

Het is duidelijk dat de inhoud die met behulp van een dergelijk alfabet weergegeven wordt, de vrucht is van superieur opzoekingswerk. Immers, om wetenschappelijk verantwoorde informatie te kunnen bundelen tot algemeen verstaanbare artikelen met als voornaamste hulpmiddel een autonoom evoluerend alfabet, dienen de medewerkers dubbel zoveel aandacht aan hun schrijfwerk te schenken dan het geval is met hun collega's die aan meer conventionele naslagwerken verbonden zijn. Ook deze superioriteit is een argument tegen een scheppend opperwezen, omdat dit nooit de ontwikkeling van een dergelijk intellect zou toelaten: dergelijke breinen zouden dat van de schepper wel eens kunnen voorbijstreven!

Soep[bewerken]

De Professor, die ook op culinair gebied geen kleine jongen is, noemde zijn theorie de "Lettersoeptheorie" omdat hij uit het bovenstaande (plus nog wat kleinere, minder spectaculaire details) concludeert dat eeuwen geleden, ergens in de nacht der tijden, in een anonieme lettersoep de letters zich spontaan zijn gaan organiseren, om dan uiteindelijk het Oncyclopedisch alfabet te vormen. "De parallel met de ontwikkeling van het menselijk schrift is opvallend genoeg om te mogen besluiten dat bij de bereiding van de oorspronkelijke lettersoep een menselijk wezen aanwezig was, maar ook genoeg om nog duidelijker te stellen dat dit menselijk wezen even chaotisch als ongoddelijk was," aldus de Professor. Hij experimenteert nog dagelijks met de sinds de publicatie van zijn theorie weer commercieel aantrekkelijk geworden lettersoep in blik, en beweert vaak tekenen van verdere evolutie te zien. De Oncyclopedisten zullen op hun hoede moeten zijn indien zij de kwaliteit van hun naslagwerk op hetzelfde hoge peil willen houden.

De DAASDON[bewerken]

Zelf weet ik de echte theorie ook nie zo goed nie!
~ Fons over de DAASDON

De Oncyclopedia is ergens ontstaan. De echte oorsprong kwam uit het Sophiaans Instituut van Vergeten Waarheden en wetenschappen, maar sommige mensen twijfelen hier nog over. Door deze twijfel is dus de DAASDON gekomen. DAASDON staat voor ‘De Andere Alternatieve Scheppingstheorie Der Oncyclopedia Neerlandica’ en dat is een idee zoals de mensen in Vaticaanstad en anderen die ons niet geloven dachten. Dit is natuurlijk niet waar (denkt men) maar dit is ook een alternatief verhaal voor als de originele documenten kwijtgeraakt zijn en heel de Oncyclopedia in chaos verkeert. Dit document is ongecensureerd (hoewel...) en (niet al te) letterlijk overgenomen.

De zogenaamde ontdekking[bewerken]

De bijbel na de ontvoering en met kleine aanpassing op de kaft die in het museum is gedaan in 2003.

In 1877 in Vaticaanstad was de Paus druk bezig met het leren van het Latijn, die onbegrijpelijke Lorem ipsum taal. De Zwitserse Garde stond voor de poort van de stadsmuren te slapen waken. Er kwamen twee indringers die de Bijbel gingen stelen, samen met wat andere heilige documenten. Toen de twee indringers ontsnapt waren was er niks veranderd. Alleen het Heilige Boek was verdwenen en er misten zes heilige geschriften in de grote boekenkast. Dit heerste daar een dag en de Paus beveelde volgende dag om het maar te vergeten. De twee indringers namen een potlood en krasten een paar zinnen weg, en vervingen deze in onzin die absoluut niet kloppen, vergeleken met de originele Bijbeltekst. Een week later werd het boek teruggevonden door een zwerver die later de doodstraf kreeg omdat ze dachten dat hij de Bijbel stal vond. Het Vaticaan was nog ietsje rustiger geworden nadat Het Boek werd teruggelegd onder de glazen bak met Væzen. Deze Væzen waren veel waard en tijdens de inbraak werd deze ook met respect weggegooid. De Bijbel lag er weer, en er was niks opgevallen door de Paus noch de Garde. Na de komst van de nieuwe Paus, kwam er een andere heiligerd naar de bijbel kijken. Die haalde de Væzen weg, opende het en zag de grote hoeveelheid onzin staan. Je kon in het hele gebouw het gelach horen. De Paus kwam kijken en schrok: Alles klopte niet meer! In de hele Bijbel was geen feit meer te vinden en hij wist zelf ook niet eens meer waar hij een andere Bijbel kon krijgen en wat de echte tekst was. Hij probeerde zelf nog een nieuwe Bijbel te krijgen in ruil voor de Væzen. Wel, dit is zelf fout, want wat in de Bijbel stond WAS de echte tekst! Een tekst van de Onzin Bijbel, namelijk de OnBijbel. Dit was het begin van een hele serie misbruiken van serieuze zinnen naar flauwe kul, lariekoek, gelul of hoe je het ook wilt noemen.

Het zogenaamde echte begin van de Oncyclopedia Neerlandica[bewerken]

Het boek waar alles mee begonnen zou zijn.

Na het misbruiken en bekladden van allerlei Heilige Geschriften ging het veel verder in 1982. Een persoon waarvan de naam helaas niet meer bekend is, had zich verdiept in deze geschiedenis en had een idee om een hele encyclopedie te maken van al deze onzin. Dit werd de OnZinclopedie. De OnZinclopedie BeNeedenland die in het teken stond van een aardappel. Sofie. Hij schreef hier de grootste hoop onzin in, zelfs van dingen die men nog niet had kunnen verzinnen. Zo voegde hij (en at hij ook) 40 kilo lariekoek toe met een aantal gram bullshit. Toen hij besloot in 1987 het boek uit te geven vlogen de boeken letterlijk (met het artikel over vliegende voorwerpen) over de toonbank en tegen de WTC lezer. Dit boek werd een groot succes, tot internet in Nederland kwam. Alle boeken waren niet meer boeiend (op een aantal ouwe sokken na) en besteedde Nederland meer tijd in het internet dan in de boeken. Later, werd het boek nog ergens teruggevonden in een kast in Groningen, helemaal bestoft, en mishandeld. Een aantal geweldige pagina's waren totaal onleesbaar geworden (net zoals een aantal andere artikelen) en besloot diegene om een website te maken over dit boek. Namelijk de Onziclopedie (de naam werd een beetje veranderd). Hier kwam alle tekst die nog te begrijpen viel op de site. Later, toen Wikipedia werd gemaakt en een artikel dreigde te maken over dit boek, greep de maker in en maakte een geheel nieuwe parodie van Wikipedia. De oorlog was hiermee begonnen en is nu nog lang niet afgelopen. Met nu inmiddels 1200 artikelen heeft de Onziclopedie haar naam veranderd in Oncyclopedia Neerlandica waar de aardappel als icoon van de site wordt beschouwd. Ook bij de aardappel werd de naam veranderd tot de naam die we nu kennen. Sophia, die ook sinds de dag van vandaag God en Beschermster van de Oncyclopedia Neerlandica is die we met z’n allen nog steeds aanbidden. Later werden nog meer documenten uit het oude boek gevonden en ontcijferd, en vonden zij de OnZinnen, het OnWoordenboek, de OnBoeken, het OnNieuws en men is er nog steeds mee bezig om nog meer ideeën te ontcijferen.

Misbruik[bewerken]

Met de echte scheppingstheorie van de Oncyclopedia Neerlandica valt niet te spotten. Maar met de DAASDON is er wel sprake van veelvuldig vandalisme. Er zouden zomaar pagina's beklad worden met pen en vuilnisbakken waardoor de theorie ernstig beschadigd raakt. Het is meerdere malen mislukt om de vandalen op te pakken. Door vandalisme zijn sommige net niet theorieën onherstelbaar beschadigd geraakt, hoewel deze troep toch meestal ontcijferd wordt komen er meestal veel nieuwe dingen ontdekt. Zo kwam Samson plotseling ook in de theorie voor en hij beweert dat hij de naam heeft verzonnen onder druk dat hij geen koekjes meer kreeg als hij niets zou doen van zijn baas Gert Wielders, die zelf helemaal niks met het verhaal te maken heeft maar wel goed van pas kan komen omdat hij dan de vandalen het land uit kan sturen. Eindelijk vrede, maar zover komt het helaas nog niet.

Voorlopige conclusie[bewerken]

Omdat algemeen wordt aangenomen dat er nog andere Alternatieve Scheppingstheorieën bestaan, maar dat de bedenkers ervan deze voorlopig nog geheim wensen te houden, tot ze voldoende bewijsmateriaal verzameld hebben, wordt er jaarlijks in Oncyclopolis een congres hieromtrent gehouden, meestal in de maand december, waarop theoretici hun Alternatieve Scheppingstheorie kunnen voorleggen. De interessantste voorstellen worden dan boven deze paragraaf ingevoerd.

Notenbalk[bewerken]

  1. Gepubliceerd door Uitgeverij Den Dampenden Darm, Zevergem, 2008, onder de iets uitgebreidere titel "Van lettersoep tot woordenbrij: de onstaansgeschiedenis der Oncyclopedia Neerlandica".