1789

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
1788 1790

1789 was het jaar van Doña Fabiola de Mora y Algo Más. Zij begon te vrezen voor de toekomst van de Europese monarchieën, en dat ze nooit van de straat getrouwd zou geraken. Zij ondernam stappen.

1789, het overzicht[bewerken]

Januari[bewerken]

 • Doña Fabiola de Mora y Algo Más voelt zich onwennig wanneer bij de traditionele nieuwjaarswensen haar iets luider dan vorige jaren een goed lief passende verloofde wordt gewenst. Ze begint tenslotte stilaan de veertig te naderen.
 • Koning Lodewijk de XVIde van Frankrijk declameert een bijzonder lange lijst met goede voornemens. Zo neemt hij zich voor om op even dagen met het rechtse, en op oneven dagen met het linkse been uit bed te stappen. Deze besluiten zullen uiteindelijk tot revolutie leiden.

Februari[bewerken]

 • Doña Fabiola de Mora y Algo Más is teneergeslagen omdat 1789 geen schrikkeljaar is. Ze had graag een dag méér gehad om een goed lief passende verloofde te zoeken.
 • De West-Vlaming Aloysius Leterme begint aan een model van een Belgische Staat op schaal 1:1.000.000, maar raakt het niet eens met zijn Franstalige leverancier van balsahout. Het model raakt nooit af.

Maart[bewerken]

 • Doña Fabiola de Mora y Algo Más zingt "Daar is de lente, daar is de zon" in een Spaanse vertaling die het Laaglandse origineel geen eer aandoet, maar perfect in overeenstemming is met haar blue mood or emoción azul.
 • Duizenden Eskimo's manifesteren voor het huis van hun burgemeester, Francis Frisco, omdat ze nog altijd niet ontdekt zijn door de beschaafde wereld, en dus eigenlijk nog altijd niet bestaan.
Poisson d'avril!

April[bewerken]

 • Aan het prille begin van deze maand maakt men Doña Fabiola de Mora y Algo Más wijs dat men een goed lief passende verloofde voor haar gevonden heeft, en het duurt een volledige maand eer ze erachter gekomen is dat het om een aprilvis ging van een kamermeisje van Vlaamse oorsprong. Het trage begrip is te wijten aan het ontbreken van alle één-apriltraditie in Spanje.
 • In Frankrijk kent men deze traditie wél, en Koning Lodewijk de XVIde heeft meteen door dat dat nieuws over revolutie een aprilvisje is.

Mei[bewerken]

 • Doña Fabiola de Mora y Algo Más vindt in een sensatieblaadje het portret van de jonge prins Boudewijn Met Den IJzeren Rug, en is meteen verliefd. Zij begint een queeste.
 • In Beieren herdenkt de familie Hitler de Duitse inval in België, tot grote ontsteltenis van de andere Beiers, die geen benul hebben van het visionaire genie van de Hitlers.

Juni[bewerken]

Juli[bewerken]

 • De Franken zien hun Germaanse roots bedreigd door onafhoudende verfransing, en bestormen de Bastille. De rest van Frankrijk volgt, en start een revolutie. De zaak der Franken is nu totaal verloren, en de verfransing grijpt om zich heen.

Augustus[bewerken]

September[bewerken]

 • Ludwig van Beathoven vindt het stereoschrift uit, maar hoort daardoor niet beter. Zijn songwriting gaat er wél op vooruit.
 • Rita Verdonk stapt uit haar auto en vraagt zich af wat die monteur haar nú weer geflikt heeft. Na enig nadenken begint ze te liften naar 2006.

Oktober[bewerken]

Rita Verdonk houdt een toespraak tijdens de Franse Revolutie.

November[bewerken]

 • Doña Fabiola de Mora y Algo Más onderbreekt haar verblijf bij de Eskimo's omdat ze geruchten heeft opgevangen over een Franse Revolutie. Wéér een monarchie minder: haar kansen om een goed lief passende verloofde te vinden krimpen...
 • Kapitein Overduidelijk roept, goed op tijd: "November is hier, December kan niet ver meer zijn!"

December[bewerken]

 • Doña Fabiola de Mora y Algo Más neemt wraak op haar kamermeisje door haar ter gelegenheid van Onnozele Kinderen wijs te maken dat ze opslag krijgt, en dan des anderendaags duidelijk te maken dat het eigenlijk ontslag moest zijn.
 • Het jaar eindigt, en niemand maakt zich daar druk over!